• strona_baner

Nieszczelna pompa kriogeniczna z magnesami trwałymi firmy NEP uzyskała patent na wynalazek w USA

Niedawno NEP otrzymał certyfikat patentowy na wynalazek wydany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.Nazwa patentu to szczelna pompa kriogeniczna z magnesami trwałymi.Jest to pierwszy wynalazek amerykański uzyskany patentem NEP.Uzyskanie tego patentu stanowi pełne potwierdzenie siły innowacyjności technologicznej NEP i ma ogromne znaczenie dla dalszej ekspansji na rynki zagraniczne.

Patenty USA


Czas publikacji: 05 grudnia 2023 r